skip to Main Content

FUNDACIÓN LUIS SEOANE

A Fundación Luís Seoane sitúase nun antigo cuartel coruñés rehabilitado e inaugurado en maio de 2003. Concibido polos arquitectos Juan Creus e Covadonga Carrasco como gran hórreo de granito e cristal que vira en torno ao antigo patio de Armas da anterior edificación militar.
Esta institución investiga e divulga a obra de Luís Seoane e desenvolve proxectos expositivos ao redor da cultura e o pensamento contemporáneos, seminarios, ciclos de conferencias e unha programación didáctica destinada a públicos de todas as idades, así como un destacado labor editorial.

CASTELO DE SAN ANTÓN

O Castelo de San Antón aséntase nunha antiga fortaleza construída no século XVI. Dos séculos XVI ao XVIII foi un edificio defensivo e prisión, máis tarde foi utilizado como lazareto para illar aos mariñeiros que chegaban á cidade afectados dalgunha enfermidade infecciosa.
Actualmente é o Museo Arqueolóxico da Coruña e como tal inaugurouse en 1968. Considérase monumento histórico-artístico desde 1994. O museo alberga obxectos de arqueoloxía como: ourivaría protohistórica, megalitismo, Idade de Bronce, cultura castrexa e da etapa da romanización.

IGREXA DAS CAPUCHINAS

A Igrexa do antigo convento das Capuchinas é un pequeno templo, que, co patrocinio do arcebispo Monroy, foi erixido no s. xviii na rúa Panadeiras e é unha preciosa mostra do barroco, aínda que neste caso, a austeridade franciscana limitou o impulso ornamentalista propio deste estilo.
Un percorrido pola arte dos retablos de Fernando de Casas Novoa, introdúcenos na riqueza do seu mobiliario e imaxinería, entre as que destacan pezas significativas como a de Nª Sª das Marabillas, santa Rosa de Viterbo, santa Coletta, etc.

AQUARIUM FINISTERRAE

Inaugurado en 1999 aos pés da Torre de Hércules, o Aquarium Finisterrae forma parte, xunto á Casa das Ciencias e o Domus-Casa do Home, do conxunto de Museos Científicos Coruñeses (= mc2). No seu interior hai acuarios, acuarios, piscinas, módulos interactivos e ata un submarino de cristal chamado Nautilus.

Back To Top